วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูผาม่าน

วงเงินงบประมาณ

864,761.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

864,761.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content