วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบำเหน็จณรงค์

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบำเหน็จณรงค์

วงเงินงบประมาณ

984,110.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

984,110.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร