วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน

วงเงินงบประมาณ

2,366,843.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,366,843.00

วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content