วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารชั่วคราวธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน

วงเงินงบประมาณ

1,026,082.25

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,026,082.25

วันที่ประกาศ : 26 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content