วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างและบุตรพนักงานเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 ประจำปี 2562 สนามสอบส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด ( มหาชน ) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 180000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างและบุตรพนักงานเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 ประจำปี 2562 สนามสอบส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด ( มหาชน ) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 180000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content