วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าระบบเพื่อส่งข้อความสั้น(SMS) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์

เช่าระบบเพื่อส่งข้อความสั้น(SMS) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content