วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าระบบงานข้อมูลลูกค้านิติบุคคลธนาคาร (Company Information System : CIS) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น

เช่าระบบงานข้อมูลลูกค้านิติบุคคลธนาคาร (Company Information System : CIS) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น

วงเงินงบประมาณ

6,480,000.00

วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 2566
Skip to content