วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เช่ารถยนต์ (รถตรวจการณ์) ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ จำนวน 92 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)

เช่ารถยนต์ (รถตรวจการณ์) ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ จำนวน 92 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content