วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายหรือ เทียบเท่า จํานวน ๒๖ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) เหตุผล ตามหนังสือ บรก.ส.ซ.201/61 ลว. 23 ก.พ.61 หน่วยบริหารยานพาหนะ ขอแก้ไขวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง”

“เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายหรือ เทียบเท่า จํานวน ๒๖ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) เหตุผล ตามหนังสือ บรก.ส.ซ.201/61 ลว. 23 ก.พ.61 หน่วยบริหารยานพาหนะ ขอแก้ไขวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content