วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) เนื่องจาก หน่วยงานนำเสนองบประมาณคาดเคลื่อน”

“เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) เนื่องจาก หน่วยงานนำเสนองบประมาณคาดเคลื่อน”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content