วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มค่าใช้จ่ายเดินทาง-พาหนะ “

“เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มค่าใช้จ่ายเดินทาง-พาหนะ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content