วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า จำนวน 25 คัน ระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า จำนวน 25 คัน ระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

วงเงินงบประมาณ

7,140,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2565