วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

วงเงินงบประมาณ

7,200,000.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2564
Skip to content