วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศ > “เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ตามหนังสือที่ บรก.ส.ซ. 575/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค. 63 ฝ่ายบริการกลาง ได้มีหนังสือขอแก้ไขรายละเอียดการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) จากจำนวน 968 คัน เป็นการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 963 คัน”

“เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ตามหนังสือที่ บรก.ส.ซ. 575/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค. 63 ฝ่ายบริการกลาง ได้มีหนังสือขอแก้ไขรายละเอียดการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) จากจำนวน 968 คัน เป็นการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 963 คัน”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content