วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 510 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61”

“เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 510 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content