วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่ารถยนต์ตรวจการณ์พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มค่าใช้จ่ายเดินทาง -พาหนะ

เช่ารถยนต์ตรวจการณ์พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มค่าใช้จ่ายเดินทาง -พาหนะ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content