วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี มุกดาหาร

เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี มุกดาหาร

วงเงินงบประมาณ

2,745,448.59

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,745,448.59

วันที่ประกาศ : 28 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content