วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วงเงินงบประมาณ

18,205,657.00

วันที่ประกาศ : 17 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร