วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วงเงินงบประมาณ

6,407,407.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร