วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ตาก จังหวัดตาก และเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ตาก จังหวัดตาก

เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ตาก จังหวัดตาก และเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ตาก จังหวัดตาก

วงเงินงบประมาณ

8,298,220.00

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร