วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัดระยอง

เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัดระยอง

วงเงินงบประมาณ

6,414,077.00

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร