วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีแพร่ จังหวัดแพร่

เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีแพร่ จังหวัดแพร่

วงเงินงบประมาณ

1,664,134.00

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร