วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส รังสิต คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี

เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส รังสิต คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี

วงเงินงบประมาณ

7,565,046.00

วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร