วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วงเงินงบประมาณ

6,074,781.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร