วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยให้บริการเทศบาลแพรกษา ธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู

เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยให้บริการเทศบาลแพรกษา ธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู

วงเงินงบประมาณ

บงส.1948/2567

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,587,685.60

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content