วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น

เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น

วงเงินงบประมาณ

38,695,054.22

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

38,695,054.22

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content