วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซั สุขสวัสดิ์

เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซั สุขสวัสดิ์

วงเงินงบประมาณ

10,289,445.18

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,289,445.18

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content