วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร

เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สกลนคร

วงเงินงบประมาณ

14,009,670.31

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,009,670.31

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร