วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์ ธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค ๒ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพร้อมพงษ์ สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยกิจการสาขา 1 ศูนย์สินเชื่อธรุกิจ SMEs๒

เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์ ธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค ๒ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพร้อมพงษ์ สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยกิจการสาขา 1 ศูนย์สินเชื่อธรุกิจ SMEs๒

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content