วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัดชลบุรี

เช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัดชลบุรี

วงเงินงบประมาณ

188,840.-.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2560