วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เช่าพื้นที่ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

วงเงินงบประมาณ

21,396,452.08

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,396,452.08

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content