วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานและพื้นที่ติดป้าย (Tower Sign) สำหรับติดตั้ง ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินของธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๑๓

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานและพื้นที่ติดป้าย (Tower Sign) สำหรับติดตั้ง ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินของธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๑๓

วงเงินงบประมาณ

๔,๕๕๕,๘๑๔.๐๖ บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

๔,๕๕๕,๘๑๔.๐๖ บาท

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content