วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๑๕

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๑๕

วงเงินงบประมาณ

๔,๐๔๓,๓๙๓.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

๔,๐๔๓,๓๙๓.- บาท

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content