วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11

วงเงินงบประมาณ

2,650,848.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,650,848.00

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content