วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 1

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 1

วงเงินงบประมาณ

3,609,395.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,609,395.50

วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร