วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

วงเงินงบประมาณ

15,526,816.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร