วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบัวทองสแควร์ จังหวัดนนทบุรี

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบัวทองสแควร์ จังหวัดนนทบุรี

วงเงินงบประมาณ

3,653,920.-.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร