วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

วงเงินงบประมาณ

15,097,125.76

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,097,125.76

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content