วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเม-ญ่า เชียงใหม่

เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเม-ญ่า เชียงใหม่

วงเงินงบประมาณ

9,546,727.99

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,546,727.99

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content