วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลำพูน

เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลำพูน

วงเงินงบประมาณ

14,265,357.93

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,265,357.93

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content