วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร์

เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร์

วงเงินงบประมาณ

8,581,594.97

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,581,594.97

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content