วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้างนราไฮเปอร์มาร์ท

เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้างนราไฮเปอร์มาร์ท

วงเงินงบประมาณ

2,607,762.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,607,762.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content