วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้ง Express Zone ของสาขาซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้ง Express Zone ของสาขาซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินงบประมาณ

785,070.-.00

วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร