วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อติดเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 2 แห่ง (สาขาปตท.เทพา สาขาปตท.คูหา) โดยวิธีตกลงราคา

เช่าพื้นที่เพื่อติดเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 2 แห่ง (สาขาปตท.เทพา สาขาปตท.คูหา) โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

924,480.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร