วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > “เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ณ 7-11 (ถนนตก, อำเภอบางแพ) โดยวิธีตกลงราคา “

“เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ณ 7-11 (ถนนตก, อำเภอบางแพ) โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร