วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง 1. 7-11 สาขาศรีนครินทร์ 44(.ซ.เฉลยสุข) 2. 7-11 สาขาปตท.นิมิตรใหม่ “

“เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง 1. 7-11 สาขาศรีนครินทร์ 44(.ซ.เฉลยสุข) 2. 7-11 สาขาปตท.นิมิตรใหม่ “

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร