วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > “เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ณ ร้าน 7-11 สาขาอนันตสิงห์ โดยวิธีตกลงราคา “

“เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ณ ร้าน 7-11 สาขาอนันตสิงห์ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

404,460.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร