วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > “เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (1.) 7-11 สาขาอ.บางแก้ว (2.) 7-11 สาขา ปตท.สดศรี “

“เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (1.) 7-11 สาขาอ.บางแก้ว (2.) 7-11 สาขา ปตท.สดศรี “

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร