วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ ณ ร้าน 7-11 สาขาหน้าค่ายเสนีย์รณยุทธ โดยวิธีตกลงราคา

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ ณ ร้าน 7-11 สาขาหน้าค่ายเสนีย์รณยุทธ โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

462,240.00

วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร