วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 9 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 9 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

949,455.00

วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร